Försiktigt positiv..

Ja så är den spontana känslan efter dagens tilldelningsbeslut. Om nu StångåBuss skulle förlora i upphandlingen så skulle det vara rejält och helst inte till någon internationell aktör med vinstintresse som enda drivkraft.

I den meningen kan man ju säga att allt har gått min väg även om jag allra, allra helst av allt hade sett att min nuvarande arbetsgivare hade fått fortsätta köra!

Man skulle kunna skriva mycket mer om utfallet av upphandlingen men eftersom det bara gått 12 timmar sedan beskedet landade hos mig, vet jag bara att det blir ett entreprenörsbyte.

Frågorna är givetvis många i nuläget men svaren inga. Därför skulle bara en lång rad spekulationer listas upp. Så jag väljer att nöja mig med denna lilla reflektion i nuläget och säger ”god natt” efter en lång och omvälvande dag.