Jag gjorde’t!

Tisdagen den 10 mars 2015. Det var dagen då en dröm omvandlades till verklighet. Jag stod där mitt i kören och var ett med alla andra. Jag kan inte omsätta den inneboende känslan jag har just nu i ord. Jag är berusad av glädje och ångrar absolut inte att jag släpade mig iväg till första körträningen. Allt slit med att leta mod var definitivt mödan värd! ?